Dziś jesteśmy już po I zjeździe NFP, wspólnym proteście z organizacją STOP NOP przeciwko przymusowi szczepień oraz w trakcie budowania struktur terenowych NFP. Przygotowujemy się do Wyborów Samorządowych. Chciałbym poruszyć sprawę pierwotnych przyczyn aktualnego stanu kraju. Starsi nasi członkowie pamiętają PRL i nie dowierzają dniom dzisiejszym, młodsi karmieni są propagandą i nie mogą pamiętać
i powiązać wydarzeń historycznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną o silniku wybuchowym i projektem „Balerina” Kazimierza Hołubowicza.
Narodowy Front Polski uważa, że gdybyśmy mieli premiera – patriotę, powinien on zabiegać o to, by zaprosić do Polski Pana Hołubowicza na stałe, zapewnić mu godziwe warunki życia i rehabilitacji oraz zachęcić do kontynuacji pracy wynalazczej. Finałem powinno być wdrożenie rozwiązań w polskich pojazdach i generatorach.
Z mojej rozmowy (RC) z Januszem Zagórskim wynika, że jest jeszcze kilka osób posiadających genialne zdolności innowacyjne i techniczne,
a których obecność na terenie kraju powinna być absolutnym priorytetem. Polska zyskałaby na wdrożeniach istniejących polskich rozwiązań technicznych.