WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 – Procedura wyborcza

Druga część Vademecum Wyborczego dotyczy procedury wyborów. Aby nasz udział w wyborach był skuteczny, musimy zapoznać się
z procedurą i spełnić jej wymogi. W dalszych częściach poruszymy zagadnienie organizacji i finansowania kampanii wyborczej oraz opublikujemy suplement z uwagi na zmiany wprowadzone w tym roku.
Zwieńczeniem Vademecum Wyborczego będzie część PT.  Wybory samorządowe w pytaniach i odpowiedziach.
Specjalne podziękowania dla Pani Zofii Rogowskiej.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 część druga – Procedura

                                                                                              Rafał Chojecki, NFP Stowarzyszenie