AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI NFP

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz w perspektywie – parlamentarnymi, uruchamiamy Akademię Umiejętności Społecznych. Istnieje ważna potrzeba przeprowadzenia takich zajęć, ponieważ nasi członkowie i sympatycy coraz częściej zabierają głos
w debatach publicznych. Nasi polityczni oponenci prowadzą takie inicjatywy od lat, istnieje zatem pilna potrzeba takiego działania.

ZAJĘCIA

Zajęcia w Akademii prowadzone będą w jeden weekend w miesiącu i przeznaczone są dla członków i sympatyków Stowarzyszenia NFP oraz innych organizacji politycznych, których deklaracje ideowe są zbieżne z zawartymi na stronie nfp.org.pl  Nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie czy wykształcenie.

Zajęcia obejmują teoretyczne i praktyczne podstawy skuteczności osobistej w sytuacjach społecznych i należą tu:

  • wprowadzenie do wystąpień publicznych
  • reguły komunikacyjne i psychologii relacji
  • budowanie wypowiedzi, elementy logiki, retoryki
  • wyraźna wymowa i artykulacja
  • radzenie sobie z oceną społeczną, oswojenie z sytuacjami rejestracji dźwięku i obrazu
  • trening warsztatowy argumentacji politycznej, elementy sporu i kryzysu
  • praktyka argumentacji politycznej

ORGANIZACJA

Nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie czy wykształcenie. Nie pobieramy wynagrodzenia jednakże składki i darowizny muszą pokryć koszty dojazdu oraz sali. Szacujemy, że koszt na osobę nie przekroczy 150zł. Osoby posiadające dostęp do sali wykładowej w różnych lokalizacjach proszę o kontakt.
Prosimy o zgłaszanie chętnych – od tego zależy kolejność realizacji którą podamy do wiadomości. POBIERZ ULOTKĘ I PRZEKAŻ INNYM
Zależnie od liczby uczestników i lokalizacji zainteresowanych a także wynajęcia sali – zajęcia będą miały miejsce w Warszawie, Gdańsku lub innych zależnie od potrzeb. Zgłoszenia prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy na stronach nfp.org.pl lub do prowadzącego.
Merytorycznie, zajęcia poprowadzi Rafał Chojecki, wszelkie informacje tutaj: AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI NFP