Tekst petycji złożonej 5 kwietnia 2018

Link do skanu

 

PETYCJA DO RZĄDU RP
Premier Mateusz Morawiecki

 

W związku z kolejnym etapem ograbiania narodu polskiego poprzez sprzedaż kopalni „Krupiński”, jednej 
z najcenniejszych i najnowocześniejszych w polskim górnictwie węglowym – żądamy powstrzymania tego procederu!

Kopalnia „Krupiński” ma złoża szacowane na ok. 2 BILIONY zł (cały dług publiczny Polski obecnie wynosi nieco ponad 1 BILION zł). Każdy zakład zlikwidowany lub sprzedany podczas bandyckiej „prywatyzacji” możemy odtworzyć.

Raz sprzedane dobra naturalne jak litosfera (kopaliny), wody i lasy polskie będą utracone bezpowrotnie przez naród, co stanowi zamach na integralność terytorialną kraju.

Jako Polacy żądamy wpisu dóbr naturalnych nie jako „państwowych” lecz polskich, niezbywalnych dóbr narodowych do Konstytucji RP!

Żądamy otwartej debaty publicznej transmitowanej na żywo, z ekspertami wyznaczonymi przez stronę społeczną reprezentowaną przez środowiska patriotyczne z jednoczesnym podjęciem decyzji o zakazie sprzedaży KWK „Krupiński”. Nie podjęcie tego wyzwania i nie stawienie się strony rządowej traktowane będzie jako zdrada narodu polskiego i będzie skutkowało postawieniem przed Trybunałem Stanu urzędników państwowych 
i najwyższe organy państwa za naruszenie art. 1 i art. 4 Konstytucji RP celem wyegzekwowania od nich odpowiedzialności.

KWK „Krupiński” w dniu 30 marca 2017 roku została przekazana do likwidacji wskutek skandalicznej decyzji Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego na NZWA z dnia 2 grudnia 2016 roku.

W świetle udokumentowanych faktów, można z najwyższym prawdopodobieństwem podejrzewać, że uchwała ta została podjęta celem przygotowania kopalni do obecnej sprzedaży obcemu kapitałowi, po uprzednim „oczyszczeniu” jej z nieproduktywnych aktywów ludzkich i majątkowych oraz przygotowywania prawie przez rok Biznes Planu na rzecz wybranego wcześniej Inwestora.

Wykorzystano posiadane informacje geologiczne pozostawionej kadry mierniczo – geologicznej oraz kadry technicznej w strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń po przekazaniu kopalni do likwidacji.
Podobny mechanizm został wykorzystany przy prywatyzacji KWK „Brzeszcze”, którą nabyła nie kontrolowana już przez Skarb Państwa a prawdopodobnie przez kapitał niemiecki spółka „Tauron” SA. Nabór górników dla tej kopalni odbędzie się poprzez zamknięcie innej kopalni JSW SA.

Zwracamy uwagę, że sprzedaż kopalni „Krupiński” obcym kapitałom nie wpisałaby się w deklaracje Pana Premiera Mateusza Morawieckiego mówiącej, że nie pozwoli -aby zyski z narodowego majątku transferowane były w ręce prywatne a koszty przejmowane były przez państwo. Nakłady jakie poczyniło Państwo Polskie na budowę KWK „Krupiński” to ok. 6 mld.

W świetle powyższego zwracamy się do wszystkich środowisk patriotycznych o poparcie naszej inicjatywy i celem wymuszenia na rządzących respektowania naszych konstytucyjnych praw jeszcze przed sprzedażą tej kopalni, której złoża i jej przyszłe pożytki wynikające z eksploatacji są wyłączną własnością narodu polskiego a nie „rządzących”.

(podpisano) Krzysztof Tytko, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Rafał Chojecki
Warszawa, dnia 05 kwietnia 2018 roku