Dnia 09.11.2018 Zarząd NFP Stowarzyszenie podjął Uchwałę w sprawie wydania komunikatu, który zamieszczamy na naszej stronie do wiadomości członków, sympatyków i wszystkich zainteresowanych, co następuje:

Pan Wojciech Olszański (Aleksander Jabłonowski) jest pomysłodawcą idei, współzałożycielem i Prezesem NFP Stowarzyszenie. Funkcja ta ma charakter tytularny a Jego członkostwo w NFP Stowarzyszenie jest honorowe.

Zajmuje się on głównie pracą edukacyjną a Jego interpretacje historyczne, doraźne działania (np. w sprawie wyborów) czy wyrażane poglądy nie mogą być odbierane jako realizacja wykładni programowej NFP Stowarzyszenia. Wykładnia ta znajduje się wyłącznie w Deklaracji Ideowej oraz nowej wersji Statutu – oba dokumenty dostępne na stronie Stowarzyszenia nfp.org.pl

Wojciech Olszański nie zajmuje się pracą organizacyjną, polityczną czy programową Narodowego Frontu Polskiego Stowarzyszenie a Jego wystąpienia w telewizji Eugeniusza Sendeckiego mają charakter prywatny.

Pan Eugeniusz Sendecki nie jest członkiem Narodowego Frontu Polskiego. Jednocześnie oświadczamy, że Stowarzyszenie Narodowy Front Polski nie przyjmował jakichkolwiek składek i darowizn ze strony Pana Eugeniusza Sendeckiego na działalność statutową.

Naszym celem głównym pozostaje rozwijanie i realizacja programu politycznego zmierzającego do rozwiązywania konkretnych problemów gospodarczych, politycznych i społecznych kraju oraz stworzenia realnej alternatywy politycznej w Polsce.

 

z wyrazami szacunku, Zarząd NFP Stowarzyszenie