Dnia 09.11.2018 Zarząd NFP Stowarzyszenie podjął decyzję w sprawie wydania komunikatu, który zamieszczamy na naszej stronie do wiadomości członków, sympatyków i wszystkich zainteresowanych, co następuje:
Pan Eugeniusz Sendecki nie jest i nigdy nie był członkiem Narodowego Frontu Polskiego. Jednocześnie oświadczamy, że Stowarzyszenie Narodowy Front Polski nie przyjmował jakichkolwiek składek i darowizn ze strony Pana Eugeniusza Sendeckiego na działalność statutową.
Pan Wojciech Olszański (Aleksander Jabłonowski) jest pomysłodawcą idei, współzałożycielem i Prezesem NFP Stowarzyszenie. Jego funkcja Prezesa jest honorowa, ponieważ Stowarzyszeniem zarządza cały zarząd, a nie jedna osoba.
Pan Wojciech Olszański z racji zamiłowania i umiejętności zajmuje się głównie pracą edukacyjną i lubi wykorzystywać do tego formy prześmiewczej, czasem nieco rubasznej, aby poprzez nagrywane filmy zachęcić widza do refleksji nad znanymi i nieco mniej znanymi faktami historycznymi. Jego interpretacje historyczne, doraźne działania (np. w sprawie wyborów) czy wyrażane poglądy nie mogą być odbierane jako realizacja wykładni programowej NFP Stowarzyszenia. Wykładnia ta znajduje się wyłącznie w Deklaracji Ideowej oraz nowej wersji Statutu – oba dokumenty dostępne na stronie Stowarzyszenia nfp.org.pl Wojciech Olszański
Naszym celem głównym pozostaje rozwijanie i realizacja programu politycznego zmierzającego do rozwiązywania konkretnych problemów gospodarczych, politycznych i społecznych kraju oraz stworzenia realnej alternatywy politycznej w Polsce.

z wyrazami szacunku, Zarząd NFP Stowarzyszenie