Polacy, Rodacy!

 

W związku z kolejnym etapem ograbiania narodu polskiego poprzez sprzedaż kopalni „Krupiński”, jednej z najcenniejszych i najnowocześniejszych w polskim górnictwie węglowym – żądamy powstrzymania tego procederu!

Kopalnia „Krupiński” ma złoża szacowane na ok. 2 BILIONY zł (cały dług publiczny Polski obecnie wynosi nieco ponad 1 BILION zł). Każdy zakład zlikwidowany lub sprzedany podczas bandyckiej „prywatyzacji” możemy odtworzyć.
Raz sprzedane dobra naturalne jak litosfera (kopaliny), wody i lasy polskie będą utracone bezpowrotnie przez naród, co stanowi zamach na integralność terytorialną kraju.

Żądamy otwartej debaty publicznej transmitowanej na żywo, z ekspertami wyznaczonymi przez stronę społeczną reprezentowaną przez środowiska patriotyczne z jednoczesnym podjęciem decyzji o zakazie sprzedaży KWK „Krupiński”. Nie podjęcie tego wyzwania i nie stawienie się strony rządowej traktowane będzie jako zdrada narodu polskiego i będzie skutkowało postawieniem przed Trybunałem Stanu.
Jako Polacy żądamy wpisu dóbr naturalnych nie jako „państwowych” lecz polskich, niezbywalnych dóbr narodowych do Konstytucji RP!

w imieniu wielu uczestników,

ORGANIZATORZY: Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Rafał Chojecki